การแข่งขันกีฬา “พหุพาคีเกมส์”

โพสต์22 ธ.ค. 2559 20:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดชัยภูมิ พหุพาคีเกมส์ครั้งที่ 6 ปี 2559  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานฯ  โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ในจังหวัดชัยภูมิ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  เริ่มมีการแข่งขันครั้งแรกปี  2554 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งปีนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ  โดยแบ่งหน่วยงานร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 กลุ่ม ดำเนินการจัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา  ได้แก่  ฟุตบอลชาย 11 คน ,ฟุตบอลหญิง คน และกีฬาพื้นบ้าน

Comments