“การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ปีการศึกษา 2560 ”

โพสต์22 ก.ย. 2560 01:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 22 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรม“การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดและเพื่อนำข้อมูลและแนวทางขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา และสามารถนำไปดำเนินการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน  มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ เข้าร่วมแข่งขันฯ รวม 182 คน  โดยมีนายประยงค์ มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดฯ Comments