การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับศึกษาธิการภาค 14

โพสต์1 ส.ค. 2559 01:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป. ชัยภูมิ เขต จัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่ สิงหาคม 2559 ณ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับศึกษาธิการภาค 14   ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นี้  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ        มีตัวแทนนักเรียนจากศูนย์ PEER  จาก 5 อำเภอ ๆ ละ 5 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 3 กิจกรรม ได้แก่  (1) การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromtu Speech  (2) การแข่งขันการเล่านิทาน  Story Telling  และ (3) การแข่งขัน Multi Skills competition  

Comments