การคัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์20 ต.ค. 2560 00:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี  พ.ศ. 2560        กลุ่มศึกษานิเทศก์  นำโดยนางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ  ประธานกรรมการฯและคณะเข้าตรวจและประเมินผลงานของนางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อคัดเลือกฯ รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560  มีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และคณะครู  ศูนย์ PEER CENTER จาก 5 อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับพร้อมให้กำลังใจรวมทั้งร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

 

Comments