การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์20 พ.ย. 2559 23:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ปีงบประมาณ 2560 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการฯ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  11-17 พฤศจิกายน 2559  มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 58 ราย มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 58  ราย ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน  9   ราย และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 49 ราย  ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  3  อัตรา ให้รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2559  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่  31 มีนาคม 2560 


Comments