“การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา”

โพสต์27 มี.ค. 2561 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 27  มีนาคม 2561  ณ  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะ พูดคุย ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  รุ่นที่ 13/2561  หน่วยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  16  ราย  ซึ่งมาเข้ารับการฝึกประการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 16  เมษายน 2561 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะที่ 2

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 Comments