การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์26 ต.ค. 2559 23:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2559 23:32 ]

วันที่  27 ตุลาคม 2559   นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต และครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต  เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด VDO Conference “การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ  เขต  ซึ่ง สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference  ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559  ณ  ห้องประชุมห้อง DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อชี้แจงแนวทาง และแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ  โดยวิธีการประชุมทางไกลยังห้องประชุมที่ VDO Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต   โดยมีพลเอกดาวพงษ์  รัตนสุบรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ในช่วงเช้าวันนี้ 

 


Comments