การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 พ.ค. 2560 02:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2560” รุ่นที่ 3  มีครูผู้รับผิดชอบ     การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยจัดประชุมฯ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติจริงในการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2560  สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา


Comments