การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการรวม/เลิก”

โพสต์20 ต.ค. 2559 02:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 02:26 ]
นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อเตรียมการรวม/การเลิกโรงเรียน ที่มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน  ครั้งที่ 1/2559    ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต โดยได้ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเพื่อการควบรวม/การเลิกโรงเรียนขนาดเล็กบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด  ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรองรับนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะเร่งด่วน โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ให้ดำเนินการรวม เลิก ภายในปีการศึกษา 2559  จำนวน 17 โรงเรียน  ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาในด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
Comments