“จิตอาสาพี่ติวน้องจากฝันสู่ฝัน”

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 05:45 ]
เช้าวันที่ 17 มกราคม 2561  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)  โดยจัดโครงการติว O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้น ป. 6   ในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดตุ้ม-ลาดใหญ่ จำนวน 11 โรงเรียน นักเรียน 142  คน  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนักศึกษาศิษย์เก่าของจังหวัดชัยภูมิ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะได้ร่วมกันจัด “โครงการจิตอาสาพี่ติวน้องจากฝันสู่ฝัน”

 

 

Comments