“ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย”

โพสต์11 ต.ค. 2560 02:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหาร ในนามตัวแทน              จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ชุด  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา  ที่อาศัยอยู่ในชุมชนกุดแคน- หัวถนนและชุมชนหนองบ่อ อ.เมืองชัยภูมิ   ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม(อุทกภัย)


Comments