จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์18 ก.ค. 2560 23:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                  ในวันที่ 19  กรกฎาคม  2560  เวลา  ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์  หมู่ที่ 2 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล   จ.ชัยภูมิ       นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ แจกสิ่งของ และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว   ซึ่งนำโดยนายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มีประชาชนมาร่วมต้อนรับและรับบริการกันอย่างมากมาย

Comments