จังหวัดเคลื่อนที่

โพสต์24 ม.ค. 2560 23:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2560  ในวันที่  25  มกราคม 2560  ณ  โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) อ.คอนสวรรค์  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อจะนำบริการสาธารณะของรัฐไปบริการประชาชน  โดย นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ    ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวปราศรัยต่อประชาชน  พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ ร่วมมอบสิ่งของแก่ราษฎร เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และเยี่ยมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ

Comments