จังหวัดชัยภูมิ มอบ “จักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โพสต์17 ก.พ. 2559 01:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นางนภา  สกุนตนาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบ “จักรยานพระราชทาน” ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระราชทานให้กับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน  ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรจักรยานพระราชทาน จำนวน 176  คัน   โดยจัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 44 คัน  ในการรับมอบจักยานพระราชทาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ได้รับมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นตัวแทนในการไปรับมอบจักรยานพระราชทาน เพื่อนำมาส่งมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  และให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ดูแล ควบคุม และซ่อมแซมจักรยานให้มีความพร้อม ในการส่งมอบให้แก่นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป    ในพิธีการรับมอบจักรยานพระราชทานในวันนี้ มีผู้แทนหน่วยงานและผู้แทนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต เขต 2  เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้รับมอบจักรยานพระราชทาน เขตละ 44 คัน รวม 176 คัน

Comments