บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โพสต์2 พ.ย. 2559 21:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

       On 2nd  November 2016 , Dr. Sa-ngiam  Thonglamul  the vice  director of Chaiyaphum primary educational service area office 1  and the personnels of the Ministry of Education joined  to do merit  ceremony  to offer to King Bhumibol Adulyadej   with Chaiyaphum  Province at the temple of Wat Song-si-la  A. Muang Chaiyaphum  Province

      ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  ดร.เสงี่ยม  ทองละมุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิทำพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ณ พระวิหารวัดทรงศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ                                               
Comments