การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โพสต์29 เม.ย. 2558 02:53โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 02:55 ]
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบแต่ละโรงเรียนในสังกัด ในวันัี้ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายวิไล เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ก่อนก่อนประชุมฯ้ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 2,ึ700 บาท ให้แก่ครอบครัว ด.ญ.เขมจิรา พันชาลี นักเรียนชั้น ป.2 และ ด.ญ.จันทกานตร์ พันชาลี นักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ซึ่งไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมือวันที่ 22 มกราคม 2558