ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะเพื่อนครู

โพสต์23 มิ.ย. 2559 21:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 21:45 ]

           On 24th June 2016 ,  At the meeting room 1  of Chayaphum Primary Educational Service Area Office 1,     Mr. Thanachon  Muthaporn, the director of Chayaphum Primary Educational Service Area Office 1    was the chairman on the teachers and educational personnels' meeting  and  Personels’ Development Project   of Huayton  Nafai,  development educational standard quality  center . In this occasion  he had special speech  in order to                            provide insight knowledge about  the policy  for the development of  quality education . He  also  suggested guidelines   how to raise educational achievement of  the students.

               ในวันที่ 24  มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการพบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา      ห้วยต้อน นาฝาย  ในโอกาสนี้ท่านได้บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยังให้คำเสนอแนะแนวทาง ทำอย่างไรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้นอีกด้วย


Comments