สพป.ชย.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 59

โพสต์23 พ.ค. 2559 21:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2559 21:27 ]
     ในวันที่ 24  พฤษภาคม 2559 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี การศึกษา 2559 (10 มิ.ย.59) ผ่านระบบ DMC ให้กับข้าราชกาครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนในอำเภอคอนสวรรค์ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมี นายวิเชียร  เคนชมภู  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้เกี่ยวข้องสามารถรายงานข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางของ สพฐ.ผ่านทางเว็ปไซต์ Data Management Center และ EMIS ได้อย่างถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและจัดทำเป็นสารสนเทศได้

Comments