สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2559

โพสต์12 พ.ย. 2558 17:47โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2558 17:48 ]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ  เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมจัดงานวันครู  16 มกราคม 2559  และงานเจ้าพ่อพญาแล  12- 20 มกราคม  2559   ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่ละอำเภอรับผิดชอบจัดงานของแต่ละอำเภอในภาคเช้าจัดงานพิธีการและจัดกิจกรรมสันทนาการตามที่เห็นสมควร  ส่วนภาคค่ำ จัดงานร่วมกัน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ส่วนงานเจ้าพ่อพญาแล สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมออกร้านในงาน โดยการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และแสดงผลงานทั้งงานวิชาการและงานฝึมือของนักเรียนในสังกัดComments