“บันทึกข้อมูลกล้อง CCTV”

โพสต์22 ธ.ค. 2559 03:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 22  ธันวาคม  2559   ณ ห้อง ICT  สพป.ชัยภูมิ เขต นายวิเชียร  เคนชมภู  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในนามตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   พบปะและมอบนโยบายให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  ที่เข้ามาบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์  ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงาน   ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน  สภาพปัญหา  ประสิทธิภาพของกล้อง  ความเพียงพอในการใช้งาน การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายฯ  โดยทุกหน่วยงานซึ่งมีกล้อง CCTV จะต้องบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559  นี้
Comments