บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 7

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุม “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 30  โรงเรียน รวม 60 คน  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ    เขต 1  เพื่อรับการนิเทศการทำโครงการปฐมวัยเพื่อขอรับการประเมินรับป้ายสัญลักษณ์

Comments