ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ก.ต.ป.น.

โพสต์29 เม.ย. 2558 04:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 04:02 ]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ชัดเจน ครอบคลุมงาน 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป อย่า่งมีประสิทธิภาพ