กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

โพสต์29 เม.ย. 2558 03:48โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 03:49 ]
กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  สิ้นปีการศึกษา 2557   ให้แก่ครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลฯ ของแต่ละโรงเรียน รุ่นที่ 1  ศูนย์เครือข่ายฯ บ้านเขว้า 1   ในวันที่  7  เมษายน  2558   ณ ห้องประชุม  1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนรายข้อมูลได้ถูกต้องและเสร็จทันตามกำหนด โดยจัดอบรมทั้งหมด จำนวน 6 รุ่น  ระหว่างวันที่ 7- 9  เมษายน  2558