สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น

โพสต์29 เม.ย. 2558 01:41โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 01:51 ]
       สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสนามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2557 อาทิ เช่น รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 รางวัลจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 0-NET ชั้น ป.6และ ม. 3 ปีการศึกษา 2557 โดยมอบให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 11 คน ,โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 51ขึ้นไปและเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำนวน 11 โรงเรียน