นักเรียนคนเก่งรับมอบเกียรติบัตร

โพสต์5 เม.ย. 2558 18:39โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2558 18:40 ]
ในวันที่ 26 มีนาคม  58  นักเรียนที่ทำคะแนนเต็ม 100 คะแนนในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  11  คน  เข้ารับมอกบเกียรติบัตรจาก                          นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 169 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2558