นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล

โพสต์20 ก.ค. 2561 09:03โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

      
    
                                                        
                                               

ชื่อนายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
20 ก.ค. 2561 09:03
Comments