นายปฏิวัติ บะคะ

โพสต์16 เม.ย. 2562 21:32โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

ชื่อ นายปฏิวัติ บะคะ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


เรื่อง   การประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
16 เม.ย. 2562 21:32
Comments