นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ

โพสต์24 มิ.ย. 2562 06:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
ชื่อ นางธัญยธรณ์   สวโรจน์เตโชกิจ


ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


เรื่อง    การนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ชุดฝึกอบรม SECTEMP  เพื่อเสริมทักษะ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
24 มิ.ย. 2562 06:06
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
24 มิ.ย. 2562 06:06
Comments