นางสาววรรณิภา รักษ์มณี

โพสต์13 ธ.ค. 2561 00:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
ชื่อนางสาววรรณิภา  รักษ์มณี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรม ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
13 ธ.ค. 2561 00:02
Comments