นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์

โพสต์1 พ.ค. 2562 01:05โดยtananun thapchan   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2562 01:06 ]


ชื่อ นางสาวพิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังโพน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

งานวิจัยเรื่องที่ 1

เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งานวิจัยเรื่องที่ 2

เรื่อง  คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนบ้านวังโพน  จังหวัดชัยภูมิ
Ċ
tananun thapchan,
1 พ.ค. 2562 01:05
Ċ
tananun thapchan,
1 พ.ค. 2562 01:05
Comments