นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์

โพสต์23 ก.พ. 2563 18:37โดยtananun thapchan

ชื่อ นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รงเรียนบ้านสะพุงเหนือ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


เรื่อง การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ  ปีการศึกษา 2560
Comments