นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ

โพสต์13 พ.ค. 2562 23:29โดยtananun thapchanชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อม


ตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการ

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT  เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
Ċ
tananun thapchan,
13 พ.ค. 2562 23:29
Comments