นางบรรเลง ชากรม

โพสต์10 ธ.ค. 2562 05:20โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 06:21 ]
 
 
     ชื่อ  นางบรรเลง ชากรม     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

     

     เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชุด We are ASEAN  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
10 ธ.ค. 2562 06:21
Comments