การงอกมหัศจรรย์เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี

โพสต์5 ก.พ. 2561 18:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
  ชื่อโครงงาน               การงอกมหัศจรรย์  เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี

ผู้จัดทำโครงงาน          เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                             เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                             เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
5 ก.พ. 2561 18:55
Comments