จารุตา กระพี้แดง

โพสต์13 พ.ย. 2561 21:34โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
  

ชื่อ  นาง
จารุตา  กระพี้แดง


ตำแหน่ง  
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ


โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
13 พ.ย. 2561 21:34
Comments