อรวรรณ สมวงษ์

โพสต์27 มิ.ย. 2561 21:28โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 18:32 ]


นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์
ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิ  เขต 1

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
27 มิ.ย. 2561 21:28
Comments