ปารณี บัวพรวน

โพสต์9 มิ.ย. 2561 06:47โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 06:48 ]
นางปารณี  บัวพรวน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต 1

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
9 มิ.ย. 2561 06:47