นายสายชล จุลศรี

โพสต์9 มิ.ย. 2561 06:45โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 06:45 ]
ชื่อนายสายชล  จุลศรี


ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกสง่า

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
9 มิ.ย. 2561 06:45