ชุดาภรณ์ พิลัย

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:15โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:16 ]
ชื่อ นางสาวชุดาภรณ์ พิลัย
ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
28 พ.ค. 2561 06:15