เกษราภรณ์ ทาภักดี

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:11โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:11 ]
ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ ทาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
28 พ.ค. 2561 06:11
Comments