อโนทัย สุฤทธิ์

โพสต์28 พ.ค. 2561 06:05โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2561 06:07 ]
ชื่อนางสาวอโนทัย  สุฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านนารี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
Ċ
พิพัฒน์ ตะภา,
15 พ.ย. 2561 16:17