สุประดิษฐ์ วิลาวรรณ

โพสต์17 เม.ย. 2561 00:07โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 00:09 ]
ชื่อนางสุประดิษฐ์  วิลาวรรณ 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 
เรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลา โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงĊ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
17 เม.ย. 2561 00:07