เยาวภา กล้าขยัน

โพสต์8 เม.ย. 2561 01:08โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2561 01:11 ]
ชื่อ นางเยาวภา กล้าขยัน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

เรื่อง การพัฒนาทักาะทางสังคมและทักษะทางปัญญาด้วยกระบวนการ5ขั้นตอน 5STEPs ของโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา อำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

  

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
8 เม.ย. 2561 01:08