ปรีดา นิตยารส

โพสต์4 มี.ค. 2561 06:51โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 06:51 ]
ชื่อ นายปรีดา นิตยารส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
4 มี.ค. 2561 06:51