นวพร พรหมสิทธิ์

โพสต์13 ก.พ. 2561 06:39โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 06:52 ]
ชื่อ นางนวพร พรหมสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
13 ก.พ. 2561 06:39