จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์

โพสต์8 ม.ค. 2561 18:40โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 18:42 ]
ชื่อ นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
8 ม.ค. 2561 18:41