พิชิต แก้วสุริวงษ์

โพสต์8 ม.ค. 2561 18:37โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2561 06:43 ]
ชื่อ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.๒)
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคพาโนรามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
10 มี.ค. 2561 06:43
Comments