นงนุช เอี่ยมรัมย์

โพสต์4 ม.ค. 2561 02:12โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 02:12 ]
ชื่อ นางนงนุช เอี่ยมรัมย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ