อัญชัญ บุราณ

โพสต์4 ม.ค. 2561 02:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 02:08 ]
ชื่อ นางอัญชัญ  บุราณ
ตำแหน่ง ครุชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1