ประเสริฐ เชื้อโนนแดง

โพสต์27 ส.ค. 2560 06:34โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 06:35 ]
ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Language and Culture  
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
27 ส.ค. 2560 06:34